work for people

Pracovná agentúra ResultGroup- work for people

RESULT GROUP s.r.o. je pracovná agentúra pôsobiaca v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky.

Hlavným cieľom firmy je úspešne zabezpečovať personálne potreby bez ohľadu na veľkosť a zameranie klienta. Naše služby zahŕňajú:

 1. spoľahlivosť,
 2. diskrétnosť,
 3. osobné nasadenie pri riešení potrieb klienta,
 4. individuálny prístup,
 5. rýchle prispôsobovanie sa potrebám klienta,
 6. pravidelnú komunikáciu s klientom.

Naša pracovná agentúra zabezpečí komplexné pokrytie Vašich potrieb v oblasti personalistiky. 

Firemná kultúra spoločnosti RESULT GROUP s.r.o. sa zakladá na všeobecne uznávaných a praxou overených pracovných hodnotách, zásadách medziľudských vzťahov a etických princípov.

 

Naša vízia

 

 • Spoločnosť RESULT GROUP s.r.o. poskytuje operatívne personálne riešenia, postavené na princípe dočasného pridelenia zamestnancov.
 • Hlavným záujmom našej spoločnosti, ktorý sa usilujeme docieliť je spokojnosť klientov a zamestnancov v každom smere.
 • Poskytujeme profesionálne služby s vysokou pridanou hodnotou v súlade s platnými zákonmi.
 • Preberáme plnú zodpovednosť za personálne zabezpečenie výroby u svojich klientov a umožňujeme im sústrediť sa hlavne na zvolený odbor podnikania bez ďalších starostí.
 • Sme dôveryhodnou a profesionálnou spoločnosťou, ktorá vo svojich zamestnancoch vidí svoj potenciál.