work for people

Napíšte si žiadosť o zamestnanie

Verzia pre tlačOdoslať priateľoviPDF verzia

Čo je dobré vedieť o žiadosti

Žiadosť o zamestnanie je prvý kontakt s potencionálnym zamestnávateľom, v ktorom reagujete na ním ponúknuté pracovné miesto.

•  do záhlavia listu napíšte meno, priezvisko, adresu, telefón a prípadne e-mailovú adresu

•  do pravého horného rohu listu napíšte názov a adresu zamestnávateľa, miesto a dátum

 

Samotný text žiadosti je delený na:

prvú časť– napíšte, kde ste sa dozvedeli o pracovnej ponuke a názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate

• druhá časť– napíšte, prečo sa o danú pracovnú pozíciu uchádzate – v stručnosti uveďte svoje pracovné skúsenosti, prípadne vzdelanie

• tretiu časť– v závere napíšte zdvorilostnú vetu a Váš záujem o osobný pohovor

• nezabudnite na vlastnoručný podpis

 

Príklad:

 

Daniela Mrkvičková, Dlhá ulica 9, 920 01 Hlohovec,

mobil: +421 9XX 123 456, e-mail: d.mrkvičkova@ .....sk

 

 

 

                                                                                                   RESULT GROUP s.r.o.

                                                                                                   Personálne oddelenie

                                                                                                   Balatónska 16

                                                                                                   920 01 Hlohovec

 

 

                                                                                                    Hlohovec, 11. 2. 20..

 

 

Žiadosť o zamestnanie

 

Na základe Vášho inzerátu v denníku …............ uverejneného 9. 2. 20.. sa uchádzam o pracovnú pozíciu ekonómky.

 

Ponuka voľného miesta ekonómky ma zaujala. V oblasti ekonomiky, mzdového účtovníctva a fakturácia mám niekoľkoročné skúsenosti a predpokladám, že tieto budú pre Vašu firmu jednoznačným prínosom. Mojimi výhodami sú precíznosť, komunikatívnosť a flexibilita. Ďalšie informácie o mojich pracovných skúsenostiach a zručnostiach uvádzam v priloženom životopise.

 

Rada prijmem Vaše pozvanie na osobný pohovor v termíne, ktorý stanovíte.

 

S pozdravom

 

 

Prílohy: životopis